Förslag på text till inbjudan till begravning, minnesstund m.m.

Ni som vill ta ett sista farväl av N.N
är välkomna till kyrka eller kapell
dag och tid
Därefter inbjudes till minnesstund
med anmälan senast den
tel: 0454-10351
Tänd gärna ett ljus för N.N på ortholms.se
Ni som tillsammans med oss vill ta avsked av N.N
är välkomna till kyrka eller kapell
dag och tid.
Därefter inbjudes till minnesstund
med anmälan senast den
tel: 0454-10351
Tänd gärna ett ljus för N.N på ortholms.se
Begravningsakten äger rum i kyrka eller kapell dag och tid
Minnestund på dit ni hälsas
varmt välkomna med anmälan senast
den tel: 0454-10351
Tänk på fondens namn genom gåvotelefon
Tänd gärna ett ljus för N.N på ortholms.se
 
Begravningsakten äger rum inom
den närmaste familjekretsen
Vid frågor kontakta ortholms.se
eller tel: 0454-10351
Begravningsakten äger rum i stillhet eller
inom familjen eller familjekretsen
Begravningsakten har ägt rum i stillhet eller
inom familjen eller familjekretsen